Investment and Business Partners

Tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ và kết nối các nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam.

CTCP Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP

Chúng tôi tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ và kết nối các nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Đồng thời triển khai các chương trình và dịch vụ tư vấn, đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) tại Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững.