InnoEx 2023 - Sự kiện quốc tế thường niên dành cho "Innovation" lớn nhất Việt Nam và khu vực.

Thông tin chi tiết:
innoex vietnam

Green Innovation Fellowship là chương trình tiên phong tìm kiếm, xúc tiến và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo xanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Đăng ký ngay:
green innovation fellowship

Các giải pháp đổi mới doanh nghiệp cung cấp bởi IBP

 • Danh mục Đầu tư
 • Năng lực tổ chức
 • Chiến lược công nghệ
 • Chương trình Thúc đẩy Đổi mới
 • Thâm nhập thị trường mới
 • Giải pháp tài chính
InnoEx – sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN, khai mạc vào ngày 24/8, tại TP.HCM.

Chương trình dành cho doanh nghiệp Việt Nam

 • Singapore Innovation Trip
 • Vietnam Green Innovation
 • Innovative Vietnam
 • Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC)
 • SK Startup Fellowship (SKSF)
InnoEx – sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN, khai mạc vào ngày 24/8, tại TP.HCM.

Chương trình dành cho doanh nghiệp quốc tế

 • Vietnam Immersion Program
 • Startup Day
 • Green Innovation Fellowship
 • InnoEx
InnoEx – sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN, khai mạc vào ngày 24/8, tại TP.HCM.
Câu chuyện đổi mới

“Mong đợi của khách hàng là nơi bắt đầu để sáng tạo”

Tổng kết các hoạt động nổi bật 2023

Tìm hiểu về các hoạt động đổi mới của IBP bao gồm tư vấn và thực thi chương trình đổi mới, các chương trình xúc tiến đổi mới và truyền thông thương hiệu đổi mới.