Lễ công bố InnoEx 2023" alt="">

Sự kiện: Lễ công bố InnoEx 2023

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây là sự kiện lớn dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững. Với chủ đề Innovation & Green Economy và khẩu hiệu hành động: Innovation for Sustainable Growth – Đổi mới để tăng trưởng bền vững, InnoEx mong muốn kết nối và tạo điều kiện hợp tác, thúc đẩy các doanh nghiệp, ngành nghề tiên phong trong đổi mới sáng tạo, cung cấp nguồn lực, tạo xúc tác cho các hợp tác, liên kết liên ngành trong nước và quốc tế.

Hoạt động đặc biệt trong buổi công bố là lễ ký kết các hợp tác trong khuôn khổ InnoEx và thúc đẩy chiến lược đổi mới cho Doanh nghiệp giữa BTC InnoEx 2023 và Vietnam CEO Forum – diễn đàn thường niên uy tín trong hơn 10 năm qua của các nhà quản trị, nơi quy tụ hơn 30,000 CEO và quản lý cấp cao trên cả nước.

Chi tiết lịch trình:

  • 8:30-9:00: Đón khách
  • 9:05-9:20: Giới thiệu InnoEx
  • 9:20-9:35: Giới thiệu Vietnam CEO Forum
  • 9:35-9:45: Giới thiệu Startup Wheel
  • 9:45-9:55: Ký kết hợp tác
  • 10:05-10:20: Chia sẻ từ đại diện tổ chức, hiệp hội Doanh nghiệp Quốc tế
  • 10:20-11:00: Giải đáp Báo chí