Singapore Greenpreneur Trip

Chỉ còn 3 slot duy nhất
Chương trình là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp các “Greenpreneur” khai phá, kết nối với hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo “Xanh” lớn nhất khu vực.
Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước được học hỏi nhiều hơn về lĩnh vực Green InnovationSustainable Growth, chương trình được thiết kế với nhiều hoạt động hấp dẫn. Cùng sự hỗ trợ của các đối tác là các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư, cơ quan chính phủ, như AWS, Agfunder, Temasek Foundation, Singtel, Keppel Land, Schneider Electric, Grow, Asia-Pacific Agri Food, “Singapore Greenpreneur Trip” chắc chắn mang lại nhiều giá trị bổ ích:
  1. Cơ hội thu thập insight từ thị trường quốc tế, khai thác tiềm năng phát triển kinh doanh
  2. Cơ hội giao lưu học hỏi công nghệ từ các Startup trên toàn thế giới
  3. Cơ hội kết nối với các lãnh đạo tập đoàn đa quốc gia đi đầu về ESG
  4. Cơ hội trình bày trước các nhân sự chủ chốt từ các Quỹ impact investing
  5. Cơ hội tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính Xanh

Chi tiết lịch trình

Thời gian: 01 - 02/11/2023
Địa điểm: Singapore