Skip links

We help you in every stage of your innovation journey

Đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới với nền tảng từ Innovation cùng chúng tôi.

Investment &
Business Partners

IBP được thành lập bởi các doanh nhân nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp tại Việt Nam.
Với mạng lưới hơn 15.000 công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, nhóm R&D và chuyên gia trong nước và quốc tế được xây dựng trong 12 năm qua, IBP tập trung tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng động lực tăng trưởng mới thông qua đổi mới.
Với các đối tác tập đoàn, doanh nghiệp nổi bật của trong nước và quốc tế mà IBP đã và đang hợp tác như Qualcomm (Mỹ), SK Group (Hàn Quốc), Alibaba (Hồng Kông), VinGroup, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, PNJ, KIDO, v.v.

Dịch vụ cung cấp

IBP giúp khách hàng xây dựng một động cơ đổi mới để khai thác, tận dụng những lợi thế cạnh tranh mới cho thành công hôm nay và tương lai.​

Tư vấn & Đối tác kinh doanh

Xem thêm

Xúc tiến đổi mới

Xem thêm

Đối tác đầu tư

Xem thêm

Chúng tôi hỗ trợ các đối tác của mình biến Innovation thành lợi thế cạnh tranh trong tương lai.​

Đối tác và Khách hàng

Chúng tôi hợp tác với các công ty và chuyên gia trong đa dạng các lĩnh vực ở Việt Nam và Khu vực.

Với mạng lưới hơn 10.000 công ty đổi mới trong nước và quốc tế, các nhóm khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển (R&D) và các chuyên gia trong ngành được xây dựng trong 12 năm qua.​

Kết nối với chúng tôi

  Tin tức

  Highlights

  An annual international event designed to promote innovation and development for the striving business community in Vietnam and Southeast Asia.

  A 6-month startup competition, run from March to August annually for startups and young entrepreneurs all around the world.

  A non-profit annual program designed to discover, support and promote green innovation and sustainability solutions for businesses in Vietnam and Southeast Asia.

  Carrers

  Here, you'll find everything you need to find a career, interview, and apply. And while you could apply to many places, here's the reason to try for here: your colleagues will never let you fail and you'll be given opportunities in line with your ambition. Sound intriguing? Come on in.

  Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data.

  Hub IT allows your business and technology
  computers to store, transmit, analyze,
  and manipulate big data.

  Hub IT allows your business and technology
  computers to store, transmit, analyze,
  and manipulate big data.

  company’s vision

  Investing in the digital future.

  Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data in the digital world.

  Business-Plan Consulting

  First-Class Investments

  Register your email

  Accept Invitations

  Start using your email