Skip links

7 Nguyên tắc để mở rộng quy mô doanh nghiệp “xanh” (P1)

Các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh mảng “Green” có những lợi thế như tiếp cận vốn và kiến thức tổ chức. Những yếu tố thành công bao gồm đầu tư được bảo hộ và quản lý kỳ vọng của các bên liên quan. Tuy nhiên, xây dựng doanh nghiệp “xanh” đối mặt với những thách thức như cân nhắc việc xác minh công nghệ và mở rộng quy mô trên các điều kiện và địa lý đa dạng. Các công ty khởi nghiệp thường nổi bật vì khả năng chấp nhận rủi ro cao và linh hoạt trong hoạt động với tốc độ nhanh hơn.

Qua thời gian làm việc với các tổ chức đã xây dựng và phát triển doanh nghiệp “xanh” thành công, chúng tôi đã xác định được bảy nguyên tắc quan trọng.

1. Dẫn đầu trong tham vọng thay đổi “cuộc chơi”

Những người xây dựng doanh nghiệp “xanh” hiệu quả thường đặt mục tiêu tạo ra một điều gì đó quan trọng ngay từ đầu. Sự tham vọng thay đổi “cuộc chơi” có thể là khát vọng sản xuất một sản phẩm zero-cacbon với chi phí cạnh tranh, so với các lựa chọn ít bền vững hơn và mở rộng khả năng mới nhanh chóng. Những nhà lãnh đạo thường suy nghĩ về những gì cần thiết để sản phẩm đạt được thị phần đáng kể trong vòng, ví dụ, 5 năm tới – thay vì 15 năm – và xây dựng ngược từ đó, giống như trong lĩnh vực xây dựng doanh nghiệp kỹ thuật số. Kinh nghiệm của McKinsey cho thấy hoạt động với tham vọng như vậy có thể khiến các công ty đạt được chi phí mục tiêu nhanh hơn. Bằng cách đặt mục tiêu về năng lực sản xuất một cách rõ ràng, một doanh nghiệp mới có thể đạt được chi phí đơn vị thấp hơn nhanh chóng và có thể cạnh tranh về giá từ đầu. Tham vọng thay đổi trò chơi cũng có thể khuyến khích một số thị trường thực hiện chuyển đổi sang Zero-Cacbon nhanh hơn. Ví dụ, H2 Green Steel, một công ty Thụy Điển được thành lập vào năm 2020, đang xây dựng một nhà máy sản xuất thép không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và có quy trình sản xuất dựa trên hydro. Năm ngoái, H2 Green Steel thông báo tổng vốn đầu tư cho giai đoạn đầu tiên của dự án là khoảng 2,5 tỷ euro (2,7 tỷ USD), và công ty dự định bắt đầu sản xuất vào năm 2024. Những công ty hiện có trong ngành ở châu u có thể đã đang lên kế hoạch đầu tư vào thép xanh, nhưng việc ra mắt của H2 Green Steel đã đồng thời kéo theo ít nhất 20 dự án thép xanh khác được các công ty hiện có theo đuổi ở khu vực này.

2. Đảm bảo lợi thế về chi phí bằng cách xác định điểm “Dừng” mở rộng quy mô

Xây dựng một doanh nghiệp xung quanh công nghệ sạch có thể đòi hỏi phân tích các lộ trình công nghệ khác nhau, bao gồm một số lựa chọn công nghệ chưa được thương mại hóa. Khi phân tích một công nghệ mới, các nhà lãnh đạo phải hiểu quy mô điểm ngắt để đạt được tính cạnh tranh về chi phí, khả năng kinh doanh có thể đạt được trong thời gian ngắn nhất có thể. Lấy ví dụ về vải tái chế, nhiều doanh nghiệp thời trang và may mặc đang tìm cách giới thiệu các nguyên liệu đòi hỏi mở rộng công nghệ tái chế vải. Phân tích của McKinsey về một trong các công nghệ đã xác định quy mô điểm ngắt mà sản xuất sợi cellulose nhân tạo tái chế – Một lựa chọn thay thế cho viscose nguyên chất, có thể trở thành cạnh tranh về chi phí. Trong trường hợp này, chỉ khi quy mô trung bình của nhà máy và số lượng nhà máy đạt đến quy mô tới hạn, chi phí mới có thể trở nên cạnh tranh (Hình 1). Trước khi cam kết đầu tư vào quy mô lớn, các nhà lãnh đạo có thể được hưởng lợi từ việc biết đến sự trưởng thành tương đối của các công nghệ, đánh giá hiệu suất của chúng dưới các tốc độ mở rộng khác nhau và hiểu về tác động môi trường.

Nguồn: McKinsey & Company

3. Xác nhận nhu cầu cố định trước khi tăng quy mô

Những nhà “xây dựng” doanh nghiệp “xanh” thường giải quyết phía thương mại của rủi ro đầu tư bằng cách “chuẩn bị” sẵn sàng cho những yêu cầu bị khống chế cho sản phẩm của họ trước khi bắt đầu mở rộng về mặt quy mô, như nhà sản xuất pin Northvolt AB của Thụy Điển đã làm với Volkswagen và BMW. Nhiều nhà “xây dựng” doanh nghiệp xanh, bao gồm cả Northvolt, cũng mời khách hàng của họ đầu tư vào doanh nghiệp từ đầu, như một cách để cùng hướng mục tiêu hơn nữa. Hoặc, khi các công ty lớn khởi động một doanh nghiệp xanh, chính họ có thể là nhóm khách hàng bị khống chế lý tưởng đầu tiên. Ví dụ, công ty vận chuyển Maersk và công ty vận tải qua đường biển DFDS là nhà đầu tư chính trong một dự án e-amonia mới (e-amonia là nhiên liệu vận chuyển xanh).

Nguồn: McKinsey

Leave a comment