Skip links

Liệu các ngân hàng Việt Nam có nắm bắt cơ hội từ trái phiếu xanh hay không? (Phần 3)

Tuy nhiên, tại thời điểm của cơ hội này phải có một chút lưu ý. Tại một thị trường Đông Nam Á khác, tài chính bền vững đã phát triển nhanh chóng trong những năm đầu tiên khi các nhà đầu tư nhanh chóng tìm kiếm các cơ hội dễ dàng và hấp dẫn nhất. Tuy nhiên, sự phát triển này dự kiến sẽ chậm lại vì các cơ hội còn lại lại phức tạp hơn để thực hiện. Thị trường tài chính bền vững của Việt Nam có thể đi theo mô hình tương tự: tăng trưởng mạnh mẽ ở giai đoạn đầu khi các cơ hội dễ dàng có sẵn, tiếp theo là một quá trình tăng tỷ lệ dần dần khi các cơ hội trở nên phức tạp hơn. Bất kể về thời điểm chính xác của thị trường, chúng tôi hy vọng thị trường này sẽ phát triển.

3. Xây dựng cơ sở pháp lý

Năm 2015, chính phủ Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho ngân hàng Nhà nước tăng cường các công cụ tài chính xanh, thông qua quy định hỗ trợ tài chính xanh vào năm 2018 tuyên bố tất cả các ngân hàng phải thực hiện các bước nội bộ để xem xét rủi ro môi trường vào năm 2025.  Ví dụ, Khung chính sách tài chính xanh đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính với việc tạo ra các nguồn vốn xanh ưu đãi. Gần đây nhất, trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, chính phủ Việt Nam đã kêu gọi rà soát lại “các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Các ngân hàng không nên làm điều này một mình. Thay vào đó, việc có một số tổ chức hoặc chuyên gia trong ngành hợp tác tạo ra thị trường này sẽ giúp thúc đẩy thị trường phát triển. Các ngân hàng sẽ cần một cuộc đối thoại với các cơ quan quản lý để xác định quy định bổ sung nào có thể hữu ích. Họ có thể bắt đầu thực hiện điều này bằng cách phát hành các sản phẩm tài chính xanh để xem quy định ở đâu là đủ và ở đâu chúng có thể rõ ràng hơn.

Nguồn: Mc. Kinsey

Leave a comment