Skip links

ĐỘNG CƠ KINH DOANH CHO ĐỔI MỚI SINH THÁI

Theo Ủy ban Châu Âu (European Commission), “đổi mới sinh thái” là một trong những công cụ cho phép chuyển đổi sang một nền kinh tế tiêu thụ tài nguyên hiệu quả hơn, và cũng là một trong những công cụ được Ủy ban Châu Âu xác định là quan trọng. Đổi mới sinh thái đã được tích hợp vào chiến lược Châu Âu 2020 để đạt được tăng trưởng bền vững hơn, và Ủy ban đã phát triển ra khung chính sách và kế hoạch tài trợ để khuyến khích thị trường áp dụng các giải pháp đổi mới sinh thái.

“Eco-innovation” là một khái niệm nhằm đồng hành với lợi ích của ngành công nghiệp và doanh nghiệp với lợi ích bền vững. Nhiều thách thức đã được giải quyết thành công bởi các thành phố và vùng tiên phong đã nhìn nhận thế giới xung quanh một cách khác biệt và bắt đầu đổi mới. Một số cơ quan chính phủ trên toàn thế giới đã có can đảm để tái suy nghĩ cách tiếp cận quản lý lãnh thổ của họ và thiết kế lại các dịch vụ mà họ cung cấp cho người dân nhằm cải thiện đời sống của họ. Hy vọng sẽ có nhiều người khác sẽ theo sau.

Eco-innovation trên hết là một cơ hội cho các doanh nghiệp. Hành tinh của chúng ta cần những người chủ trì hành động chuyển đổi đến các cách sản xuất mới, cách tiêu thụ mới mà có ý thức về giới hạn hành tinh và giảm thiểu nhu cầu sử dụng tài nguyên tự nhiên. Eco-innovation cung cấp cho cộng đồng kinh doanh các giải pháp trong lĩnh vực này. Eco-innovation nhằm mục đích kích thích sự sáng tạo của con người một cách tốt nhất. Gần đây, chúng ta đã có thể tìm ra các giải pháp để khôi phục các kim loại quý từ các thiết bị công nghệ cao bị đánh giá là rác. Chúng ta đã tìm ra cách xử lý nước thải và tái sử dụng chúng trong nông nghiệp. Chúng ta đã có thể kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm hoặc thiết kế các giải pháp để giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu. Cuối cùng, giống như người tiêu dùng, chúng ta đã bắt đầu thay đổi hành vi và bắt đầu mua các dịch vụ thay vì sản phẩm. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn và bởi nhiều người hơn.

Nguồn: Unplash.com

Những gì chúng ta cần làm bây giờ là mở rộng và phổ biến một số giải pháp này. Chúng ta cần khuyến khích các nỗ lực quốc tế và cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đó là động cơ thực sự của eco-innovation, một con đường để tìm kiếm thị trường mới và đóng góp vào sự bền vững toàn cầu.

Nguồn: The business case for eco-innovation

Leave a comment