Skip links

Thử thách xác nhận

Nguồn: Alcorfund.com

Khi đề xuất giá trị và mô hình kinh doanh đã được xác định, đã đến lúc nhận ra rằng đây đều là những giả thuyết ‘công bằng’. Chúng cần được kiểm tra thực tế cho đến khi khách hàng bắt đầu mua hàng. Chúng tôi nhận ra những thách thức khi xác thực như sau:

  • Đánh giá tiềm năng thực sự của những ý tưởng mới.
  • Tránh đầu tư không chính đáng vào những ý tưởng xấu hoặc dựa trên sở thích.
  • Đánh bại đối thủ cạnh tranh về thời gian đưa ra thị trường.

Dưới đây là 15 cách xác thực giả thuyết:

     – Nghiên cứu tại bàn: Báo cáo nghiên cứu thị trường, những bình luận trên mạng xã hội, cuộc trò chuyện trực tuyến, xu hướng của Google, v.v.

     – Quan sát khách hàng: Quan sát khách hàng (tiềm năng) cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong ngữ cảnh mà không đưa ra giải pháp cho họ (hoặc chưa).

     – Phỏng vấn khách hàng: Tìm cơ hội nói chuyện và tìm hiểu về khách hàng trong hoàn cảnh của họ. Sử dụng để khám phá nhu cầu của khách hàng hoặc thử nghiệm ý tưởng về giải pháp.

     – Trang đích (landing pages): Tạo một trang đích đơn giản để trình bày sản phẩm và dịch vụ của bạn và hướng đến việc kêu gọi hành động để đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng.

     – Thử nghiệm chiến dịch quảng cáo: Chạy chiến dịch quảng cáo thử nghiệm với các đề xuất giá trị khác nhau trên các kênh khác nhau và kiểm tra kết quả.

     – Video giải thích: phát triển video giải thích nếu bạn có một đề xuất phức tạp. Thêm video vào trang đích hoặc thư.

     – Kiểm tra khả năng hiểu: Chạy thử nghiệm hiểu với khách hàng trong bài kiểm tra khả năng tiếp xúc từ 5 đến 10 giây và yêu cầu khách hàng tóm tắt.

    – Thư ý định trước khi bán hàng: Yêu cầu khách hàng tiềm năng ký thư ý định (hoặc thậm chí yêu cầu họ thanh toán) cho sản phẩm hoặc dịch vụ trước.

     – Nguyên mẫu kỹ thuật số: Phát triển khung dây kỹ thuật số hoặc mô hình phần mềm để thu thập phản hồi của khách hàng. Hãy chắc chắn tích hợp các phương pháp theo dõi.

    – Nguyên mẫu vật lý của sản phẩm: Tạo nguyên mẫu sản phẩm để khách hàng tương tác. Đồng thời kiểm tra xem sản phẩm có thể được sản xuất hay không.

     – Nhân viên hướng dẫn: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật số ở dạng vật lý trước khi xây dựng phiên bản tự động của đề xuất.

     – Wizard of Oz: Tương tự như dịch vụ trợ giúp đặc biệt nhưng lần này khách hàng được cung cấp đề xuất ở định dạng kỹ thuật số.

    – Thử nghiệm A/B: Trình bày cho khách hàng nhiều phiên bản của sản phẩm, mỗi phiên bản có một lời kêu gọi hành động kèm theo để đánh giá sự quan tâm.

    – Đồng sáng tạo: Làm việc với khách hàng để cùng sáng tạo sản phẩm. Chọn những người sử dụng sớm có hiểu biết sâu sắc về công việc sẽ hoàn thành.

     – Kiểm tra khả năng sử dụng: Yêu cầu người dùng hoàn thành các nhiệm vụ được kết nối với đề xuất giá trị trong khi nhóm sản phẩm theo dõi.

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Leave a comment