Skip links

4 phương pháp đổi mới sáng tạo cơ bản

Nền tảng của công cuộc đổi mới sáng tạo được hình thành bởi các nguyên tắc của 4 phương pháp kinh doanh cốt lõi, chính những phương pháp này đã tạo ra những thay đổi lớn trong quá trình đổi mới và phát triển của các công ty. Chúng tôi đã nhận thấy rằng: quá trình đổi mới sẽ diễn ra nhanh hơn và mang lại kết quả tốt hơn khi kết hợp các nguyên tắc của 4 phương pháp này.

1. Tư duy thiết kế: THIẾT KẾ CÁC GIẢI PHÁP CỦA BẠN DỰA TRÊN NHỮNG HIỂU BIẾT SÂU SẮC VỀ KHÁCH HÀNG

Tư duy thiết kế là tất cả những gì về việc thấu hiểu các vấn đề thực tế của khách hàng và thiết kế các giải pháp phù hợp cho những vấn đề đó.

6 nguyên tắc của tư duy thiết kế:

       1. Lấy con người làm trung tâm, tập trung vào trải nghiệm của người dùng, cụ thể là những trải nghiệm liên quan đến cảm xúc.

       2. Toàn diện, tạo ra một mô hình nhằm kiểm tra các vấn đề phức tạp, lợi ích từ tư duy hệ thống.

       3. Tìm ra những vấn đề đáng để giải quyết, những vấn đề truyền cảm hứng và cần tư duy sáng tạo phản biện.

       4. Chịu đựng được thất bại và luôn lạc quan.

       5. Đó là cuộc nói chuyện theo ngữ cảnh với khách hàng và những người khác có liên quan đến bối cảnh của vấn đề.

       6. Các quy tắc “hữu hình” (tangibility), điều kiện trực quan và những câu truyện kể là những cách tuyệt vời giúp bản tóm tắt rõ ràng và cụ thể hơn.

2. Khởi nghiệp tinh gọn: TĂNG TỐC HIỆN THỰC HÓA Ý TƯỞNG BẰNG CÁCH ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI VÀ DỰ ĐOÁN TRƯỚC TÁC ĐỘNG

Khởi nghiệp tinh gọn là những gì liên quan đến việc đưa giải pháp ra thị trường sớm nhất có thể, từ đó thu thập phản hồi của khách hàng, học hỏi và cải thiện.

10 nguyên tắc Khởi nghiệp Tinh gọn:

       1.  Xác định vấn đề thực sự cần giải quyết

       2. Thất bại nhanh và thường xuyên  học hỏi

       3. Tìm hiểu về khách hàng

       4. Giả mạo nó trước khi bạn bắt tay vào thực hiện nó

       5. Bắt đầu với quy mô nhỏ trước khi bạn mở rộng quy mô

       6. Tiếp tục lặp lại

       7. MVS = tuyệt vời, không khủng khiếp

       8. Kiểm tra, đo lường và học hỏi!

       9. Đặt giả thuyết

      10. Thử nghiệm nghiêm ngặt

3. Nhanh nhẹn: PHÁT TRIỂN TRONG CÁC SPRINT THÚC ĐẨY DỮ LIỆU NHANH VÀ GIA TĂNG – CẢI TIẾN THEO HƯỚNG

Scrum là một khuôn khổ nhanh nhẹn để phát triển, cung cấp và duy trì các sản phẩm và dịch vụ thông qua giao tiếp hàng ngày, lập kế hoạch làm việc linh hoạt và chạy nước rút lặp đi lặp lại.

10 nguyên tắc Agile:

       1. Làm cho việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng trở thành ưu tiên cao nhất trong suốt quá trình phát triển.

       2. Sẵn sàng cho việc thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển.

       3. Cung cấp các giải pháp cải thiện thường xuyên: từ một vài tuần đến một vài tháng.

       4. Đảm bảo rằng các doanh nhân và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.

       5. Xây dựng các dự án xung quanh các cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ mà họ cần và tin tưởng họ để hoàn thành công việc.

       6. Thúc đẩy các nhóm tự tổ chức

       7. Tăng cường trò chuyện trực tiếp.

       8. Đảm bảo rằng các nhà tài trợ, nhà phát triển và người dùng có thể duy trì tốc độ không đổi vô thời hạn.

       9. Phấn đấu cho sự đơn giản — nghệ thuật tối đa hóa khối lượng công việc chưa hoàn thành.

      10. Đảm bảo rằng các nhóm phản ánh đều đặn để trở nên hiệu quả hơn; điều chỉnh hành vi nếu cần.

Nguồn: Freepikcom

4. Tiếp cận thị trường: ĐƯA CÁC ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ CỦA BẠN RA THỊ TRƯỜNG. TỪ KHI RA MẮT VÀ TĂNG TRƯỞNG BAN ĐẦU ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG QUY MÔ

Tiếp cận thị trường là về thiết kế và thực hiện một kế hoạch chiến thuật chỉ định cách bạn sẽ tiếp cận khách hàng mục tiêu của mình, cung cấp sản phẩm / dịch vụ và quy mô để phát triển.

6 Thành phần tiếp cận thị trường:

        1. Thị trường: Bạn muốn theo đuổi thị trường nào?

        2. Khách hàng: Bạn đang bán hàng cho ai? Khách hàng mục tiêu của bạn là ai?

        3. Kênh: Khách hàng mục tiêu của bạn mua hàng ở đâu? Bạn sẽ quảng bá sản phẩm của mình trên những kênh nào?

        4. Sản phẩm (hoặc Chào bán): Bạn đang bán sản phẩm/dịch vụ nào? Giá trị nào bạn sẽ cung cấp cho mỗi nhóm khách hàng mục tiêu?

        5. Giá cả: Bạn sẽ tính phí sản phẩm bao nhiêu cho mỗi nhóm khách hàng?

        6. Định vị: Giá trị duy nhất hoặc sự khác biệt chính của bạn là gì? Làm thế nào bạn sẽ kết nối  với khách hàng mục tiêu và định vị thương hiệu của bạn?

        7. Tổ chức: Bạn sẽ sắp xếp các nguồn lực phù hợp (con người, năng lực, ngân sách) như thế nào để thực hiện kế hoạch tiếp cận thị trường của bạn?

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Leave a comment