Skip links

3 thách thức lớn trong công cuộc đổi mới

Để trở thành một nhà đổi mới giỏi đòi hỏi phải vượt qua 3 thử thách lớn. Chúng tôi nhận ra một quá trình đổi mới có cấu trúc bao gồm 3 thách thức sau:

1. Thách thức ở giai đoạn lên ý tưởng

  • Phát hiện và tạo cơ hội cho việc đổi mới
  • Cân bằng các tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn
  • Lựa chọn dự án triển vọng nhất

2. Thử thách hợp thức hóa

  • Đánh giá tiềm năng thực sự của những ý tưởng mới
  • Tránh đầu tư không chính đáng vào những ý tưởng không hay hoặc dựa trên sở thích.
  • Đánh bại đối thủ cạnh tranh về thời gian ra mắt thị trường.

3. Thử thách mở rộng quy mô

  • Khởi động động cơ tăng trưởng phù hợp
  • Tạo điều kiện thích hợp để phát triển
  • Cân bằng giữa quản lý hoạt động kinh doanh cốt lõi và đổi mới sáng tạo

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Leave a comment