Skip links

Tại sao việc đổi mới trong doanh nghiệp lại thất bại?

Có đến 70-90% các dự án đổi mới thất bại, nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là “tại sao lại thất bại?”. Dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được 5 lý do chính giải thích tại sao việc đổi mới trong các doanh nghiệp thất bại:

Nguồn: Freepik.com

1. Innovation theater

Nhiều công ty lựa chọn triển khai ‘innovation theater’ và họ không bàn luận về các công trình đổi mới thực sự trong thực tế. Họ thực hiện các hoạt động đổi mới nhưng không biến chúng thành một phần của quá trình đổi mới liên tục mang tính quyết định của họ.

2. Chiến lược ngắt kết nối

Các chương trình đổi mới nên là một phần trong toàn bộ chiến lược của công ty. Chúng nên được gắn vào tất cả các tầm nhìn chiến lược: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.Một khi đổi mới bị gián đoạn sẽ không mang lại giá trị lâu dài.

3. Hội chứng “Not-invented-here“

Các tổ chức bị cô lập phải đối mặt với hội chứng ‘not-invented-here’. Đổi mới thành công dựa trên sự hợp tác liên chức năng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có thái độ cởi mở đối với các đơn vị kinh doanh khác.

4. Mong muốn giảm thiểu rủi ro và chấp nhận thất bại

Đổi mới thường đồng nghĩa với rủi ro cao. Các ngành công nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro và chấp nhận thất bại khi bỏ lỡ cơ hội. Một khi công cuộc đổi mới được thực hiện đúng hướng, rủi ro sẽ được loại bỏ và doanh nghiệp có thể học hỏi thêm từ thất bại.

5. Thiếu sót trong văn hóa dữ liệu

Quyết định thông minh là khía cạnh then chốt của sự đổi mới thành công. Việc ra quyết định quá thường xuyên được dựa theo cảm tính hoặc góc nhìn cá nhân. Quyết định thông minh nên dựa trên dữ liệu và thông tin chi tiết. Văn hóa dữ liệu là điều kiện tiên quyết cho giá trị của việc đổi mới sáng tạo.

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Leave a comment