Skip links

Những phạm trù khác nhau trong các trung tâm đổi mới sáng tạo

Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã phát hiện ra bốn loại hình trung tâm đổi mới lớn; bao gồm các phòng thí nghiệm nội bộ, ký túc xá đại học, trung tâm hỗ trợ cộng đồng và các trụ sở đổi mới sáng tạo. Các mô hình này khác nhau về mục tiêu và số tiền đầu tư cần thiết.

Phòng thí nghiệm nội bộ

Là công cụ đổi mới cho các công ty của họ, các trung tâm này thực hiện tất cả các hoạt động đổi mới sáng tạo từ khi thành lập đến khi thử nghiệm các sản phẩm mới bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận nội bộ. Các trung tâm này thường có quy mô lớn, với hàng trăm nhân viên. Walmart Labs là một phần của Công ty Thương mại điện tử toàn cầu Walmart – điều hành các trang web toàn cầu của Walmart. Hai nhóm sẽ làm việc song song để những hoạt động đổi mới trong thương mại điện tử có thể được nối liền mạch vào các trang web.

Trung tâm nghiên cứu tại các trường đại học

Trong mô hình này, các công ty đầu tư để thành lập một trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại khuôn viên trường đại học để thúc đẩy sự đổi mới thông qua các nhà nghiên cứu đại học. Phòng thí nghiệm Đổi mới Ô tô Volkswagen (VAIL) được thành lập bởi Volkswagen và Trường Kỹ thuật của Đại học Stanford để thúc đẩy sự đổi mới trong phát triển ô tô. Tập đoàn Volkswagen đã quyên góp 5,75 triệu USD cho việc tạo ra VAIL, bao gồm 2 triệu USD để xây dựng tòa nhà và 750.000 USD khác mỗi năm trong 5 năm để tài trợ cho nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu Stanford và các học giả thỉnh giảng quốc tế sẽ làm việc với các nhà sản xuất thiết bị ô tô và các chuyên gia ở Thung lũng Silicon.

Nguồn:  Freefik.com

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng

Các trung tâm đổi mới sáng tạo này chủ động xác định các cố vấn và tạo cơ hội cho các công ty khởi nghiệp làm việc tích cực với công ty để thử nghiệm các sản phẩm của công ty khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp cũng thu được từ việc cố vấn và sự sẵn có của các quy trình trưởng thành để kiểm tra sự đổi mới của họ. Allianz Digital Labs mời các công ty, sinh viên và nhà đổi mới giai đoạn đầu thực hiện các thí điểm chứng minh khái niệm với khả năng cấp phép, phát triển và thương mại hóa cuối cùng trên quy mô lớn trong các lĩnh vực như Big Data, mạng xã hội và di động.Ngoài ra, các tổ chức có thể có vị trí vốn chủ sở hữu trong các công ty khởi nghiệp.

Các đội “tiền trạm” (Innovation Outpost)

Các đội “tiền trạm” là các nhóm nhỏ có trụ sở tại các trung tâm công nghệ, điển hình là Thung lũng Silicon. Đối với các tổ chức lớn, ý tưởng là tham gia vào cộng đồng công nghệ, mà không cam kết đầu tư đáng kể. Theo thời gian, các tổ chức sau đó có thể chọn phát triển các trung tâm nghiên cứu này thành các hình thức trung tâm đổi mới khác. Lấy trường hợp của Renault Nissan, ban đầu công ty thành lập một Văn phòng Nghiên cứu Thung lũng Silicon nhỏ vào năm 2011 tập trung vào CNTT xe, nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến và tuyển dụng công nghệ. Đến năm 2013, văn phòng được mở rộng chuyên về lái xe tự hành và xe kết nối. Tương tự, Nestlé đã thành lập một đội “tiền trạm” ở Thung lũng Silicon vào năm 2013 với mục đích hiểu khách hàng hơn và làm việc với các công ty công nghệ lớn. Công ty cũng vừa thông báo rằng họ có ý định đầu tư nhiều hơn vào việc củng cố đội ngũ này vào đầu năm 2016.

Nguồn: Unplash.com

Nguồn: The Innovation Game: Why and How Businesses are Investing in Innovation Center bởi Capgemini Consulting (2015).

Leave a comment