Skip links

Bước chân vào trung tâm đổi mới

Những điểm yếu của các phương thức đổi mới truyền thống đã khiến một số tổ chức đầy tham vọng tìm ra những con đường khác nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Các tổ chức này đã đưa ra các sáng kiến đổi mới hoặc các trung tâm đổi mới toàn diện tại các trung tâm công nghệ lớn với nhiệm vụ rõ ràng là tăng tốc đổi mới kỹ thuật số. Các trung tâm đổi mới này, bao gồm các nhóm người và thường là các địa điểm thực tế, được thành lập trong một trung tâm công nghệ toàn cầu. Mục tiêu là tận dụng hệ sinh thái của các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà tăng tốc, nhà cung cấp và tổ chức học thuật mà các trung tâm này cung cấp.

Các tổ chức ngày càng muốn tìm hiểu hành vi của người tiêu dùng phát triển và thay đổi như thế nào. Sự phổ biến của điện thoại thông minh và khả năng kết nối cao đã hình thành những biểu hiện hành vi mới. Những chu kỳ mua sắm mà khách hàng mà không thay đổi trong nhiều năm hiện đang được vẽ lại hoàn toàn. Sự tập trung vào đổi mới hướng đến khách hàng này được lặp lại bởi Mark Brodeur, Giám đốc Toàn cầu về Đổi mới Tiếp thị Kỹ thuật số tại Nestlé, người nhận xét rằng “Chúng tôi thực sự cần hiểu rõ hơn về hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi như thế nào do công nghệ, để các thương hiệu của chúng tôi có thể đi trước xu hướng so với chơi trò đuổi bắt.”

Debbie Brackeen (Citi Ventures) từng chia sẻ rằng các trung tâm đổi mới của họ mang sứ mệnh: “tiên phong và thử nghiệm các giải pháp đột phá mới cho khách hàng của chúng tôi, thử nghiệm các mô hình kinh doanh và công nghệ mới giúp nâng cao vị thế của chúng tôi trên thị trường…Chúng tôi đang xem xét việc tạo ra tác động đáng kể đến toàn bộ hoạt động kinh doanh chứ không chỉ là những thay đổi gia tăng”. Một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu châu Âu có một đội ngũ với nhiệm vụ rõ ràng là phá vỡ hoạt động kinh doanh của chính họ. Giám đốc điều hành cho biết, “Chúng tôi có một nhóm là một tập hợp các startup được tài trợ tập trung với mục đích độc quyền là thuê các doanh nhân, những người sẽ xây dựng các doanh nghiệp sẽ phá vỡ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Trong năm qua, chúng tôi đã phỏng vấn các nhà lãnh đạo của các trung tâm đổi mới sáng tạo và tiến hành nghiên cứu sâu rộng dựa trên web về 200 công ty lớn nhất thế giới theo doanh thu. Nghiên cứu đã thăm dò một số vấn đề chính:

  • Những loại hình công ty nào đang đầu tư vào các trung tâm đổi mới?
  • Địa điểm thích hợp để xây dựng các trung tâm này?
  • Nhiệm vụ và mục đích của họ là gì?
  • Các mô hình hoạt động nào được sử dụng?
  • Những thách thức và yếu tố quyết định thành công là gì?
  • Kết quả đầu ra được đo lường như thế nào?

Nguồn: Goodreturns.in

“Nhiệm vụ của các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiên phong và thử nghiệm các giải pháp đột phá mới cho khách hàng, thử nghiệm các mô hình và công nghệ kinh doanh mới nhằm nâng cao vị thế của chúng tôi trên thị trường… Chúng tôi đang xem xét việc tạo ra tác động đáng kể đến toàn bộ hoạt động kinh doanh chứ không chỉ là những thay đổi gia tăng.” (Debbie Brackeen, Citi Ventures)

“Trung tâm đổi mới sáng tạo là không gian vật chất và/hoặc đội ngũ được thành lập bởi các tổ chức của một trung tâm công nghệ toàn cầu, với mục tiêu tận dụng hệ sinh thái khởi nghiệp, các ngành công nghiệp và kiến thức chuyên môn mà các trung tâm này cung cấp.”

Nguồn: The Innovation Game: Why and How Businesses are Investing in Innovation Center bởi Capgemini Consulting (2015).

Leave a comment