Skip links

Ai đang đầu tư vào các trung tâm đổi mới?

Nguồn: Freepik.com

Trong khi nhiều tổ chức đang phải vật lộn để khích lệ các nỗ lực nghiên cứu và đổi mới thì chỉ có 38% trong số 200 công ty hàng đầu thành công trong việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Sự xâm nhập của các trung tâm đổi mới sáng tạo làm xuất hiện những sự thay đổi đáng kể giữa các lĩnh vực. Các công ty sản xuất – đặc biệt là những công ty thuộc lĩnh vực công nghệ cao – có số lượng trung tâm đổi mới cao nhất. Nhiều công ty trong nhóm này đang tập trung phát triển nhiều sản phẩm như In 3D (để tạo mẫu) và Internet vạn vật (IoT – để liên tục theo dõi chuỗi cung ứng hoặc các hoạt động của công ty).

Tương tự như vậy, các công ty viễn thông cũng đã đầu tư đáng kể vào các trung tâm đổi mới sáng tạo, vì họ nhận thấy được toàn bộ gánh nặng mà cuộc cách mạng kỹ thuật số mang đến. Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp quản trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể, ở mức 28%.

Hầu hết các công ty đã thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo đều cam kết một khoản đầu tư đáng kể. Ví dụ, vào năm 2014, P&G đã đầu tư hơn 186 triệu USD để mở trung tâm đổi mới sáng tạo thứ ba tại Singapore. Trung tâm này tập trung vào hơn 18 lĩnh vực nghiên cứu – từ việc tìm kiếm thông tin chi tiết về người tiêu dùng đến phát triển và thử nghiệm các sản phẩm mới, cũng như thiết kế bao bì mới.

Nguồn: 1 Today News, “P&G opens S$250m Innovation Centre in S’pore”, 2014.

Leave a comment