Skip links

Xây dựng một chương trình Corporate Accelerator

Khi nói đến việc xây dựng chương trình corporate accelerator, đơn vị tổ chức nên hiểu rằng quá trình này đòi hỏi thời gian và họ phải học hỏi liên tục về những điều phù hợp nhất với đơn vị tổ chức cũng như các startup. Bản thân việc xây dựng một chương trình tăng tốc cũng giống như một bài tập trong “xây dựng doanh nghiệp”; trên thực tế, nó là bước đầu của việc hướng tới một đơn vị xây dựng nội bộ doanh nghiệp cho tập đoàn. Trong vòng 5 năm tới, chúng tôi tin rằng đây sẽ là một mô hình tiêu chuẩn cho các tập đoàn lớn.

Nguồn: Pulsenews

Tuy nhiên, một công ty không đơn độc trong quá trình đó. Họ có cả một hệ sinh thái gồm các công ty tăng tốc, doanh nhân và chuyên gia. Tham gia vào hệ sinh thái này có thể giúp doanh nghiệp tìm ra mục tiêu để đầu tư và cách xây dựng các nhóm startup trong các lĩnh vực này. Xây dựng chương trình tăng tốc có thể được thực hiện bằng cách phối hợp với một hay nhiều các công ty tăng tốc khác. Việc hợp tác và hình thành các mối quan hệ cho phép các công ty tăng tốc học hỏi từ hệ sinh thái và biết cách vận hành mạng lưới ngay từ ngày đầu tiên.

Tương tác và tạo ra sự cộng sinh trong một hệ sinh thái yêu cầu phải lựa chọn đúng người cho chương trình tăng tốc, những người có hiểu biết về cấu trúc tổ chức và những quan ngại, cũng như phù hợp với nhu cầu của một công ty khởi nghiệp. Cung cấp cho nhóm này đủ quyền tự chủ và bảo vệ nhóm khỏi các chính sách và quy trình tổ chức, cho phép các công ty tăng tốc áp dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn của các startup và kết nối hiệu quả giữa hai bên, đồng thời tạo ra giá trị cao nhất. Nhóm này cũng sẽ cần xem xét thiết lập hoạt động của chương trình tăng tốc, cùng với các khối xây dựng chương trình và ảnh hưởng của các thiết kế khác nhau đối với tổ chức.

Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment