Skip links

Lợi nhuận tài chính trong chương trình Corporate Accelerator

Một cách để đạt được lợi ích kinh tế cho tổ chức thông qua chương trình tăng tốc là đầu tư vào các startup, xây dựng và tạo ra lợi nhuận tài chính thông qua việc xuất khẩu. Trong trường hợp này, đơn vị tổ chức đang hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu. Chương trình tăng tốc tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển và tăng trưởng định giá của một loạt các công ty khởi nghiệp. Để hưởng lợi từ các cơ chế và kiến thức hiện có, có thể thuận lợi cho công ty tăng tốc hợp tác chặt chẽ với chi nhánh đầu tư mạo hiểm của công ty.

Trong mô hình này, tổ chức hiểu được cơ chế đầu tư mạo hiểm vào giai đoạn đầu và biết rằng kết quả tài chính có ý nghĩa cho các dự án đầu giai đoạn thường đạt được sau 5 – 7 năm. Do đó, thậm chí một chương trình tăng tốc gấp đôi kết quả này, khung thời gian 2 – 4 năm vẫn sẽ cần thiết. Chương trình tăng tốc này đòi hỏi một cam kết tài chính dài hạn mạnh mẽ với sự hỗ trợ lâu dài của hội đồng quản trị, dự đoán rằng máy gia tốc rất có thể sẽ là một trung tâm chi phí trước khi đạt được lợi nhuận. Khả năng cao là trên đường đi, một số lượng đáng kể các công ty khởi nghiệp sẽ từ bỏ hoặc không đạt được kết quả đặt ra.

Nguồn: Investopedia

Chương trình tăng tốc

Giai đoạn tăng tốc tập trung vào việc xây dựng liên doanh và làm cho nó sẵn sàng cho nhà đầu tư với sự hiểu biết rằng nhà đầu tư có hoặc không thể là công ty mẹ tự nó. Nó hỗ trợ và hướng dẫn các công ty khởi nghiệp trong quá trình phát triển của họ với một mạng lưới cố vấn bao gồm các doanh nhân nối tiếp, các chuyên gia trong ngành và các chuyên gia về chủ đề từ cả bên ngoài và bên trong tổ chức.

Các cựu thí sinh sẽ thường xuyên tham gia để chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm của họ về kiến thức chuyên môn, cũng như các phẩm chất mà một cá nhân cần. Trong khi đó, một mạng lưới các nhà đầu tư và nhà đầu tư thiên thần mạnh mẽ thiết lập các cơ hội tài trợ. Các buổi hội thảo và giờ hành chính cho phép phát triển nhanh mô hình kinh doanh và sản phẩm.

Các hỗ trợ vật chất như thiết bị văn phòng và hạ tầng công nghệ thông tin mang đến cho các startup cơ hội tập trung vào sự phát triển của họ. Việc báo cáo thường xuyên và tổ chức các cuộc họp quan trọng sẽ đánh giá sự phát triển của startup và phát hiện các lĩnh vực tiềm năng để cải thiện.

Nguồn: Y5 Office

KPIs:

  • Khoản tài trợ tiếp theo.
  • Tổng giá trị các công ty trong danh mục đầu tư.
  • Số lượng startup sống sót/ bỏ cuộc/ đình chỉ sau 1,2,3 năm trở lên.

Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment