Skip links

Đổi mới, hội nhập trong Corporate Accelerator

Nguồn: Getty Images

Bên cạnh lợi nhuận tài chính, chúng ta vẫn còn một cách khác để tổ chức đạt được lợi ích kinh tế là tích hợp trực tiếp công nghệ tiên tiến hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo vào tổ chức. Do đó, chương trình tăng tốc sẽ như một kênh dành cho các công ty khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ đột phá, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh để đảm bảo tích hợp liên tục. Khi tập đoàn càng tập trung vào các ngành dọc và năng lực cốt lõi cụ thể, cơ hội tạo ra các mối quan hệ đối tác với startup có thể được tích hợp càng cao.

Trong mô hình này, đơn vị tổ chức nhận ra rằng việc nhìn ra bên ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi và tìm kiếm cơ hội ở rìa doanh nghiệp là rất cần thiết. Thứ hai, tổ chức đó nên có cái nhìn thoáng hơn về đổi mới sáng tạo và có thể đáp ứng được sự nhanh nhẹn và tốc độ mà một startup đòi hỏi để phát triển. Thứ ba, một nhóm chuyên trách đang hỗ trợ tích hợp công nghệ và mô hình kinh doanh mới vào tổ chức, và cuối cùng là cam kết mạnh mẽ của ban giám đốc và hội đồng quản trị đảm bảo rằng đổi mới hội nhập là ưu tiên chiến lược trong tổ chức. Lợi ích kinh tế có được từ tác động của tích hợp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh.

Chương trình tăng tốc

Chương trình tăng tốc tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp, đồng thời dự đoán tiềm năng triển khai của doanh nghiệp vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chương trình hỗ trợ phát triển mô hình kinh doanh hoặc công nghệ thông qua một mạng lưới các cố vấn chuyên môn, họ hiểu rõ các thông số kỹ thuật và xây dựng mô hình kinh doanh. Các cố vấn đến từ cả bên trong và bên ngoài đơn vị tổ chức để cho phép tích hợp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh sau này. Các sự kiện xoay quanh hoạt động chính quy tụ các chuyên gia và đại diện trong ngành để trao đổi kiến thức, theo dõi tiến độ và đảm bảo đầu ra.

Các cơ sở văn phòng và quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên bổ sung như cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và cơ sở dữ liệu đều được cung cấp cho các startup và cho phép họ phát triển một giải pháp có thể dễ dàng tích hợp vào tổ chức. Ngoài ra, còn có một nhóm chuyên kết nối các công ty khởi nghiệp với các đơn vị tổ chức. Việc báo cáo thường xuyên và liên tục sẽ đánh giá được mức độ sẵn sàng của mô hình kinh doanh.

KPIs:

  • Số lượng nỗ lực chung (cùng phát triển, hợp tác, v.v.)
  • Số lượng tích hợp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh.
  • Tác động đến các đơn vị kinh doanh (tài chính, sản phẩm mới, v.v.)
  • Doanh thu bổ sung hoặc hoạt động kinh doanh được tạo ra cho công ty thông qua các giao dịch giành được do khởi nghiệp hoặc công nghệ của họ.
    Số lượng công ty khởi nghiệp sống sót/ suy thoái/ sát nhập vào công ty khác sau 1, 2, 3 năm trở lên.


Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment