Skip links

Các yếu tố của một chương trình tăng tốc

Một chương trình Tăng tốc luôn hướng tới việc tạo ra các lợi ích kinh tế cho cả hai bên (đơn vị tổ chức và thí sinh tham gia) và nó chứa đựng các yếu tố cụ thể nhằm tăng khả năng thành công.

Quá trình tuyển chọn

Trong quá trình tuyển chọn, công ty tăng tốc sẽ xác định những phương pháp tìm kiếm và lựa chọn các công ty khởi nghiệp. Các công ty khởi nghiệp được nhắm đến thường đến từ các dự án đầu tư mạo hiểm chỉ với một kế hoạch kinh doanh và không có bất kỳ bản mẫu hay sức hút nào trên thị trường; thông qua các công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh đã được công nhận và họ đã có có chiến lược quản lý tốt để xây dựng một sản phẩm luôn đạt được sức hút ban đầu.

Nguồn: Unplash.com

Sự thỏa thuận

Sự thỏa thuận đánh dấu sự khởi đầu của một chương trình tăng tốc, cũng như xác định các mối quan hệ ràng buộc giữa công ty khởi nghiệp và công ty tăng tốc. Thỏa thuận không nhất thiết phải là về tài chính; một thỏa thuận có thể dẫn đến các thỏa thuận khác về cổ phần, nguồn lực, khoản vay chuyển đổi, hoặc mô hình không thông qua cổ phần và không có điều kiện đi kèm.

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho phép startup nhận được sự hỗ trợ, cơ hội tiếp cận với kiến thức chuyên môn và kỹ năng kinh doanh mà công ty đó cung cấp. Quyền truy cập này được hỗ trợ bởi một mạng lưới cố vấn có sẵn, các sự kiện độc quyền, các hội thảo và mạng lưới cựu thí sinh ngày càng tăng. Mạng lưới cố vấn là yếu tố chủ chốt của một chương trình tăng tốc. Một mạng lưới cố vấn rộng lớn và gắn bó có thể hỗ trợ các startup bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn, tư vấn về các lời đề nghị tiếp theo, cũng như kết nối với các chuyên gia và nhà đầu tư.

Giai đoạn hoàn tất chương trình

Việc hoàn tất chương trình tăng tốc chính thức thường được đánh dấu bằng một sự kiện gọi là “Demo Day” nhằm kết nối các công ty khởi nghiệp với các nhà đầu tư để kêu gọi tài trợ cho các giai đoạn tiếp theo. Một vài chương trình tăng tốc không tổ chức Demo Day, thay vào đó, họ chọn cách kết nối các công ty khởi nghiệp với các nhà đầu tư riêng lẻ trong và sau chương trình.

Nguồn: BSSC

Chương trình dành cho cựu thí sinh.

Trong các chương trình dành cho cựu thí sinh, các công ty khởi nghiệp sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô. Đây cũng là thời điểm các startup nhận được nguồn vốn tiếp theo từ các nhà đầu tư và nâng cao giá trị của họ. Đối với một công ty tăng tốc định hướng tài chính như Y-Combinator, giai đoạn này đặc biệt thú vị vì các khoản đầu tư bổ sung, một lối ra, hoặc việc phát hành công khai lần đầu sẽ làm tăng lợi tức đầu tư của họ; điều đó là minh chứng cho sự thành công của chương trình.

Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment