Skip links

Chương trình tăng tốc là gì?

Các công ty khởi nghiệp công nghệ (startup) là những doanh nghiệp còn non trẻ, đang trong giai đoạn phát triển và tìm chỗ đứng trên thị trường, họ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Do đó, các startup rất cần sự giúp đỡ về nhiều mặt như tư vấn, định hướng chiến lược, hỗ trợ phát triển sản phẩm và kinh doanh. Một trong những hình thức hỗ trợ startup phổ biến hiện nay là Chương trình tăng tốc (accelerator).
Khi tham gia vào các chương trình tăng tốc, theo đúng tên gọi của nó, các startup sẽ được hỗ trợ và đầu tư vốn mồi (có thể có hoặc không) để giúp họ phát triển nhanh hơn. Các chương trình tập trung vào hoạt động hỗ trợ như cố vấn (mentoring), cung cấp không gian làm việc miễn phí, cung cấp thêm kiến thức chuyên môn, kết nối với mạng lưới chuyên gia. Hay nói cách khác là bất cứ điều gì có thể giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và gia tăng tỷ lệ thành công cho startup.

Nguồn: Unplash.com

Một chương trình tăng tốc thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, các startup sẽ cam kết một lượng cổ phần trong công ty từ 6 – 10%. Sau khi hoàn thành chương trình, các công ty khởi nghiệp sẽ có một ngày trình bày về sản phẩm của mình (Demo Day), kêu gọi vốn (Fund raising), … Hơn thế nữa, khi tham gia vào chương trình Tăng tốc khởi nghiệp, các startup sẽ được kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng trong tương lai.
Hiện nay trên thế giới có một số công ty Tăng tốc rất thành công trong việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu như Y Combinator, Plug and Play, 500 Startups, Techstars, …

Nhìn chung, chương trình tăng tốc sẽ giúp các công ty khởi nghiệp nhìn nhận nhiều hơn về các khía cạnh tổng quát và tầm nhìn của công ty; từ đó, xây dựng một chiến lược phát triển phù hợp với công ty trong tương lai.
Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015).

Leave a comment