Ngày 16.12.2021 – 15:00

Kinh doanh tạo tác động
xã hội tích cực

Sự kiện của Forbes Việt Nam là nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng nhau thảo luận chuyên sâu các vấn đề quan trọng của nền kinh tế hiện tại, các giải pháp kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng giá trị thiết thực hướng đến thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và tiến bộ xã hội.

Các sự kiện của Forbes Việt Nam lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần doanh chủ, khát vọng làm giàu chính đáng, nuôi dưỡng động lực khởi nghiệp và phát triển bản thân. Mỗi sự kiện mang đến những trải nghiệm sống động, là nơi kết nối các cộng đồng có cùng mối quan tâm, những cá nhân đang cùng góp phần thay đổi tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Khách mời đặc biệt đã tham dự sự kiện của Forbes Việt Nam

Sự kiện của Forbes Việt Nam là nơi quy tụ những nhà lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp tầm cỡ, học giả tên tuổi và các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

 
Nguyễn Thị Phương Thảo
Johnathan Hạnh Nguyễn
next arrow
previous arrow

Sự kiện nổi bật

Các sự kiện mang tính biểu tượng của Forbes Việt Nam, diễn ra mỗi năm, có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nhân và nền kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn kinh doanh
Diễn đàn phụ nữ
 
next arrow
previous arrow

Sự kiện thường niên quan trọng bậc nhất trong năm
của Forbes Việt Nam.

Sự kiện thường niên quan trọng bậc nhất trong năm của Forbes Việt Nam. Sự kiện là nơi chia sẻ, kết nối của các doanh nhân hàng đầu trong nước, cộng đồng khởi nghiệp, lãnh đạo các quỹ đầu tư nước ngoài đang hoạt động năng động tại Việt Nam.

Past Events