Mạng lưới đối tác

IBP Vietnam là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp trong nước và hỗ trợ cộng đồng quốc tế tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Đối tác hiệp hội doanh nghiệp

Đối tác truyền thông

Đối tác doanh nghiệp