3 thách thức lớn trong công cuộc đổi mới

Để trở thành một nhà đổi mới giỏi đòi hỏi phải vượt qua 3 thử thách lớn. Chúng tôi nhận ra một quá trình đổi mới có cấu trúc bao gồm 3 thách thức sau:

1. Thách thức ở giai đoạn lên ý tưởng

• Phát hiện và tạo cơ hội cho việc đổi mới

• Cân bằng các tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn

• Lựa chọn dự án triển vọng nhất

2. Thử thách hợp thức hóa

• Đánh giá tiềm năng thực sự của những ý tưởng mới

• Tránh đầu tư không chính đáng vào những ý tưởng không hay hoặc dựa trên sở thích.

• Đánh bại đối thủ cạnh tranh về thời gian ra mắt thị trường.

 3. Thử thách mở rộng quy mô

• Khởi động động cơ tăng trưởng phù hợp

• Tạo điều kiện thích hợp để phát triển

• Cân bằng giữa quản lý hoạt động kinh doanh cốt lõi và đổi mới sáng tạo

Nguồn: CorporateInnovationPlaybook bởi RevelX (2020)

Thời gian:
Đăng bởi: Lam Nguyen