E: hello@ibpvietnam.vn | 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quay lại

Chương trình Corporate Accelerator

Tăng tốc khởi nghiệp là một công ty hoặc chương trình sẽ đầu tư và hỗ trợ một số công ty khởi nghiệp để giúp họ phát triển nhanh hơn. Chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp với sự cố vấn, không gian làm việc, văn phòng, kiến thức chuyên môn và các nguồn lực bổ sung; về cơ bản là bất cứ điều gì giúp các công ty khởi nghiệp thành công và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Nguồn: Unplash.com
Bạn hãy điền thông tin để xem nội dung