E: hello@ibpvietnam.vn | 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quay lại

Các trung tâm đổi mới sáng tạo

Tại sao các công ty nên thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo?

Chúng ta đang sinh sống và làm việc trong thời đại công nghệ số. Khi xã hội và khoa học kỹ thuật càng phát triển, các tổ chức, công ty bắt buộc phải phát triển và đổi mới các mô hình kinh doanh của họ. Các công ty không đầu tư vào các biện pháp mang tính đột phá sẽ học được rằng sự phát triển không chờ đợi bất cứ ai hay điều gì.

Nguồn: Accept Mission
Bạn hãy điền thông tin để xem nội dung