Quay lại

5 thước đo phổ biến để đánh giá các dự án trong danh mục R&D

Các công ty thường sử dụng các thước đo khác nhau để đánh giá lợi nhuận tài chính của khoản đầu tư. Các chỉ số được sử dụng phổ biến nhất hiện nay bao gồm: lợi tức đầu tư (ROI), giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR), thời gian hoàn vốn và giá trị rủi ro (VAR). Việc tính toán các số liệu này đòi hỏi phải có sự hiểu biết hoặc đánh giá đúng về chi phí và lợi ích của khoản đầu tư.

Bạn hãy điền thông tin để xem nội dung