Ông Lê Trí Thông

Chuyên gia chiến lược IBP Phó Chủ tịch HĐQT kiêm CEO PNJ