E: hello@ibpvietnam.vn | 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Phi Vân

Chủ tịch CT Retail và Franchise Asia Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho CP Malaysia và Saudi Arabia