E: hello@ibpvietnam.vn | 135 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hỗ trợ nguồn lực

IBP song hành và hỗ trợ các nguồn lực về chiến lược, vận hành, và vốn để giúp các doanh nghiệp SMEs và startups phát triển nhanh và bền vững

Incubation and acceleration programs

Các chương trình ươm tạo và tăng tốc

Scale Fundraising Accelerator

Chương trình tăng tốc gọi vốn dành cho các startup ở giai đoạn hạt giống

THE NEXT

Chương trình tăng tốc doanh nghiệp dành cho SMEs và startups

Các chương trình khác

Các chương trình, sự kiện, workshop định kỳ dành cho SMEs và startups

Hero Image

Tư vấn &
kết nối đầu tư

IBP hỗ trợ tư vấn và kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với mạng lưới NĐT thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước

Kết nối
doanh nghiệp

IBP hỗ trợ tư vấn, kết nối startups với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Hero Image