Bà Nguyễn Phi Vân

Chủ tịch CT Retail và Franchise Asia Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho CP Malaysia và Saudi Arabia