Chương trình tăng tốc là gì?

Các công ty khởi nghiệp (startup) là những doanh nghiệp còn non trẻ, đang trong giai đoạn phát triển và tìm chỗ đứng trên thị trường, họ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Do đó, các startup rất cần sự giúp đỡ về nhiều mặt như lời khuyên, định hướng chiến lược sắp tới,…; và một trong những hình thức hỗ trợ startup phổ biến hiện nay là Chương trình tăng tốc.

Tăng tốc khởi nghiệp là một công ty hoặc chương trình sẽ đầu tư và hỗ trợ một số công ty khởi nghiệp để giúp họ phát triển nhanh hơn. Chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp với sự cố vấn, không gian làm việc, văn phòng, kiến thức chuyên môn và các nguồn lực bổ sung; về cơ bản là bất cứ điều gì giúp các công ty khởi nghiệp thành công và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Nguồn: Unplash.com

Một chương trình tăng tốc thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng, các startup sẽ cam kết một lượng cổ phần trong công ty từ 6 – 10%. Sau khi hoàn thành chương trình, các công ty khởi nghiệp sẽ có một ngày trình bày về sản phẩm của mình (Demo Day), kêu gọi vốn (Fund raising), … Hơn thế nữa, khi tham gia vào chương trình Tăng tốc khởi nghiệp, các startup sẽ được kết nối với mạng lưới doanh nghiệp, khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Hiện nay trên thế giới có một số công ty Tăng tốc rất thành công trong việc hỗ trợ các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu như Y Combinator, Plug and Play, 500 Startups, Techstars, …

Nguồn: Forbes

Nhìn chung, chương trình tăng tốc sẽ giúp các công ty khởi nghiệp nhìn nhận nhiều hơn về các khía cạnh tổng quát và tầm nhìn của công ty; từ đó, xây dựng một chiến lược phát triển phù hợp với công ty trong tương lai.

Nguồn: Design principles for building a successful Corporate Accelerator bởi Deloitte Digital (2015)

Thời gian:
Đăng bởi: Lam Nguyen