Innovation Workshop Series dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp, thông qua các câu chuyện thành công, cách tư duy mới, cách làm mới, cách đổi mới để “trường tồn” … từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết

Innovation Workshop Series dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp, thông qua các câu chuyện thành công, cách tư duy mới, cách làm mới, cách đổi mới để “trường tồn” … từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết

Innovation Workshop Series dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp, thông qua các câu chuyện thành công, cách tư duy mới, cách làm mới, cách đổi mới để “trường tồn” … từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết

Innovation Workshop Series dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp, thông qua các câu chuyện thành công, cách tư duy mới, cách làm mới, cách đổi mới để “trường tồn” … từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết

Giải pháp đổi mới doanh nghiệp

  • Tư vấn và thực thi đổi mới
  • Chương trình xúc tiến đổi mới
  • Truyền thông thương hiệu
  • Đào tạo quản lý đổi mới

Chương trình dành cho doanh nghiệp Việt Nam

  • Singapore Innovation Trip
  • Vietnam Green Innovation
  • Innovative Vietnam

Chương trình dành cho doanh nghiệp nước ngoài

  • Vietnam Immersion Program
  • Vietnam Startup Day

Đăng ký theo dõi hoạt động đổi mới doanh nghiệp

Cập nhật các hoạt động mới nhất, tiếp cận tài nguyên và nguồn lực đổi mới phù hợp với doanh nghiệp

Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của IBP Vietnam

Câu chuyện đổi mới

“Mong đợi của khách hàng là nơi bắt đầu để sáng tạo”

Tổng kết các hoạt động nổi bật 2022

Tìm hiểu về các hoạt động đổi mới của IBP bao gồm tư vấn và thực thi chương trình đổi mới, các chương trình xúc tiến đổi mới và truyền thông thương hiệu đổi mới.