InnoEx 2023 - Sự kiện quốc tế thường niên dành cho "Innovation" lớn nhất Việt Nam và khu vực.

Thông tin chi tiết:
InnoEx 2023 - comming soon

Green Innovation Fellowship là chương trình tiên phong tìm kiếm, xúc tiến và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo xanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Đăng ký ngay:

Giải pháp đổi mới doanh nghiệp

 • Tư vấn và thực thi đổi mới
 • Chương trình xúc tiến đổi mới
 • Truyền thông thương hiệu
 • Đào tạo quản lý đổi mới
IBP

Chương trình dành cho doanh nghiệp Việt Nam

 • Singapore Innovation Trip
 • Vietnam Green Innovation
 • Innovative Vietnam
 • Green Innovation Fellowship
 • Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC)
 • SK Startup Fellowship (SKSF)
IBP

Chương trình dành cho doanh nghiệp quốc tế

 • Vietnam Immersion Program
 • Vietnam Startup Day
 • InnoEx
IBP
Câu chuyện đổi mới

“Mong đợi của khách hàng là nơi bắt đầu để sáng tạo”

Tổng kết các hoạt động nổi bật 2022

Tìm hiểu về các hoạt động đổi mới của IBP bao gồm tư vấn và thực thi chương trình đổi mới, các chương trình xúc tiến đổi mới và truyền thông thương hiệu đổi mới.